0 0 ورود به حساب

هلیکوپتر کنترلی

هلیکوپتر های مدل به طور کلی 3 کانال 4 کانال و 6 کانال هستند که 3 و 4 آنها برای افراد مبتدی مناسب است
و 6 کانال برای افراد حرفه ای . از نظر ساختار سه نوع هلیکوپتر کواکسیال روتور ( دو ردیف ملخ یا دو محور )
سینگل روتور ( یک ردیف ملخ یا تک محور ) و فلای بار لس ( بدون میله تعادل ) وجود دارد که از نظر شتاب فلایبار لس ها
شتاب بیشتری دارند و بنابراین کن...

هلیکوپتر های مدل به طور کلی 3 کانال 4 کانال و 6 کانال هستند که 3 و 4 آنها برای افراد مبتدی مناسب است
و 6 کانال برای افراد حرفه ای . از نظر ساختار سه نوع هلیکوپتر کواکسیال روتور ( دو ردیف ملخ یا دو محور )
سینگل روتور ( یک ردیف ملخ یا تک محور ) و فلای بار لس ( بدون میله تعادل ) وجود دارد که از نظر شتاب فلایبار لس ها
شتاب بیشتری دارند و بنابراین کنترل آنها مشکل تر است .

بیشتر

هلیکوپتر کنترلی There are no products in this category.

زیرشاخه‌ها